czwartek, października 21, 2010

Kawa - zbawicielka świata

Pewnemu uczonemu udało się odkryć nową własność w kawie, od wielu lat znanej już w Europie. Doktor Szalian uważa, że kretynizm (osłabienie umysłu bliskie głupowatości) od dwudziestu lat znacznie się zmniejsza w okręgu Briantońskim; tłumaczy to powszechnym użyciem kawy, w ubogich nawet chatach. Kawa ma własność ożywiania omdlałego ciała i ożywiania mózgu u osób, usposobionych do kretynizmu.

"Opiekun domowy" z roku 1866, numer trzeci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz